Turen starter fra Unesbukta og går langs Altafjorden. Her vil skipper og guide føre båten et stykke ut for å unngå lyset fra Alta. På den måten vil opplevelsen fra Nordlyset i båt bli en ny opplevelse som setter følelsene i gang.

Turen tar 2 til 3 timer fra start til båten er i land. Tid for avgang avtales og kan settes opp på klokkeslett.

2 timer – kr 890,- for voksen / kr 450,- for barn
3 timer – kr 1400,- for voksen / kr 700,- for barn