Sesong

Hele året

Varighet

2-3 timer

Kapasitet

Opptil 11 passasjerer

Fra pris

Booking

Turen går fra Unesbukta til krabbefeltet i Altafjorden. Båten legger seg til bøya, starter opphalingen av teina til båten. Når teinen er oppe blir den heist ombord. Kongekrabben blir lagt i kar med sjøvann der det kan tas bilde mens den er i karret. For å holde krabben fysisk må krabben avlives. Tilberedning av fangst avtales før turen.

Turen tar 2 til 3 timer fra start til båten er i land.
Tid for avgang er 09.00 (Kan avtales nærmere)

Bestilling

For bestilling kontakt oss på +47 418 06 727 eller booking@icecubeofaurora.no

Viktig informasjon før og etter booking av tur

Alle turene starter fra Unesbukta/Fiskerihavna i Alta.

Avgang

April til november: 09:00

Desember til mars: 10:00

Generell informasjon

Når dere kommer til møtestedet venter dere til guide/skipper er der og tar imot dere.

Oppmøte 30 minutt før avgang (dette gjelder egen transport eller vi henter dere på avtalt plass 30 minutt før avgang).

På oppmøtedatoen får dere tildelt varme dresser og livvester.

På varme dager er det en vurdering med dressene hvem som ønsker det.

Når alle er klare etter påkledning og informasjon om turen går dere med guide eller skipper til båten.

Ombord båten følger dere sikkerhetsregler og informasjon som dere blir informert om.

Været vil være det som bestemmer om det blir tur eller ikke.

Vi informerer på telefon eller mail dagen før, eller oppmøte dagen og tar det derifra, med utsettelse eller tilbakebetaling av turen.