Sesong

Hele året

Varighet

2-3 timer

Kapasitet

11 passasjerer

Fra pris

Booking

Turen går fra Unesbukta til krabbefeltet i Altafjorden. Båten legger seg til bøya, starter opphalingen av teina til båten. Når teinen er oppe blir den heist ombord. Kongekrabben blir lagt i kar med sjøvann der det kan tas bilde mens den er i karret. For å holde krabben fysisk må krabben avlives. Tilberedning av fangst avtales før turen.

Turen tar 2 til 3 timer fra start til båten er i land.
Tid for avgang er 09.00 (Kan avtales nærmere)